De nieuwe zorgmodule voor zorgprofessionals!

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 is geïmplementeerd per 1 januari 2021. Deze nieuwe zorgmodule sluit beter aan bij de vigerende Richtlijn Diabetische Voet 2017 en de NHG-Standaard DM2 2020. Ten opzichte van de eerdere versie uit 2014 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Naast een aanscherping op basis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zijn ook verbeteringen op basis van praktijkervaringen in deze versie meegenomen. Ook is er een landelijk kader geschapen om de zorg doorlopend te verbeteren en de kwaliteit te borgen. In de opbouw van de zorgmodule is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen inhoudelijke- en organisatorische aspecten om de leesbaarheid te verbeteren.

We hebben een bureaulegger ontworpen om overzichtelijk te maken welke veranderingen er zijn per 1 januari 2021, zodat je snel en eenvoudig kan zien in welk zorgprofiel je patiënt valt. We hopen dat dit het bepalen van het zorgprofiel vergemakkelijkt. Je kan hem hier downloaden. Of haal bij één van onze locaties één of meerdere hard-copy versies!

Meer info over de nieuwe zorgmodule voor zorgprofessionals kan je vinden via preventiefvoetonderzoek.nl
Hier vind je ook een link om de zorgmodule en de bijbehorende samenvattingskaart te downloaden.

Voor alle zorgverleners die werken met de nieuwe Zorgmodule!


#podotherapie #podotherapieoostnederland #uwvoeteningoedehanden #movebetter #preventie #diabetesmellitus #zorgmodule #weloveyourfeet #moeitelooslopen #wondenvoorkomen #zorgprofiel #sims