CORONA

Welke maatregelen hanteren wij binnen onze praktijk 

Corona
CoronaCorona

De coronacrisis is nog niet voorbij. Toch veranderen er steeds een aantal maatregelen. We hopen nog steeds dat het goed met u gaat en staan graag voor u klaar!

Onze praktijk is geopend!
Sinds 30 april 2020 hebben RIVM en VWS groen licht gegeven op het advies voor het verantwoord opschalen van reguliere podotherapeutische zorg. Mensen met klachten aan de tenen, voeten, enkels, knie- heup en rugklachten verwelkomen we weer graag in onze praktijk. Hiervoor hebben we verschillende maatregelen genomen om de zorg voor u en onze medewerkers veilig en verantwoord te laten verlopen.
Vanaf 1 oktober heeft de Tweede Kamer het dringende advies gegeven om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. We willen u daarom vragen om tijdens uw bezoek aan onze praktijk uw eigen schone mondkapje te dragen. Ook wij zullen een mondkapje dragen.

Coronaverschijnselen? Verzet uw afspraak!
Wij staan weer voor u klaar, maar behandelen alléén patiënten zonder symptomen passend bij het coronavirus. Heeft u symptomen die passen bij COVID-19 of hebben uw gezinsleden symptomen die passen bij COVID-19, blijf thuis! Twee weken na de genezing van COVID-19 of zijn verschijnselen kunt uw weer bij ons terecht. Heeft u symptomen en een afspraak bij ons, dan vragen wij u om de afspraak te verplaatsen.

 Symptomen die passen bij het COVID-19
- neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen (ook als dit wordt veroorzaakt door hooikoorts)
- loopneus
- keelpijn
- koorts
- kortademigheid
- vermoeidheid
- hoofdpijn
- conjunctivitis (bindvliesontsteking oog)
- je ziek voelen
- diarree

Een veilig bezoek aan onze praktijk
Om uw bezoek aan onze praktijk zo verantwoord mogelijk te laten verlopen, hebben wij onze agendaplanning aangepast, wordt er extra schoongemaakt, gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen en hebben wij onze wachtruimte anders ingericht.

Help ons mee veilig te werken:
- Kom op uw afgesproken tijd, niet te vroeg en niet te laat
- Kom zoveel mogelijk alleen of laat eventuele begeleiders buiten wachten
- Houdt 1,5 meter afstand
- Draag een mondneusmasker als u onze praktijk bezoekt
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en als u weer naar huis gaat
- Raak zo min mogelijk deurklinken, oppervlaktes en objecten aan
- U bent heel erg welkom, toch geven we u op dit moment geen hand
- Hou er rekening mee dat onze toiletten buiten gebruik zijn

Risicogroep?
Mensen die behoren tot de risicogroep hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19. Het is voor deze mensen belangrijk om zoveel mogelijk thuis te blijven.
Behoort u tot de risicogroep dan kunnen we u op één van onze locaties behandelen wanneer dit noodzakelijk is, zoals bij klachten, ingegroeide nagels of wonden. Kan uw afspraak worden uitgesteld, doe dit dan of plan een telefonisch consult of beeldbelconsult in met één van onze podotherapeuten, zodat u zoveel mogelijk thuis kunt blijven. Aan een telefonisch of beeldbelconsult zijn voor u een eerste keer geen kosten verbonden. We hebben verschillende mogelijkheden om ook op afstand verder te helpen.

Wanneer behoort u tot een risicogroep?
Personen met een verhoogde kans op infectie:
- Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (gezins)contacten van een bewezen patiënt
- Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.
- Patiënten met dysfagie

Personen met kans op een ernstig beloop COVID-19
Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens; deze is aangepast naar ≥70 jaar. Naast ouderen ≥70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig verloop mensen ≥18 jaar4 met:
- Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
- Chronische hartaandoeningen
- Diabetes mellitus
- Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
- Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten,na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
- Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm2.