WAARMEE BEHANDELEN WE?

Podotherapeutische behandelmogelijkheden

Waarmee behandelen we? 

Wij hebben verschillende preventieve, correctieve en/ of protectieve therapieën tot onze beschikking die erop gericht zijn de oorzaak van de klachten te verhelpen en zo de functie van de voet te verbeteren en als dit niet mogelijk is de functie van de voet te behouden. De therapieën worden op maat gemaakt en kunnen steeds weer worden aangepast als dit bij vervolgcontroles nodig blijkt.

Onze podotherapeutische behandelmogelijkheden:

 
PODOTHERAPEUTISCHE ZOLEN

We kunnen verschillende soorten podotherapeutische zolen maken die individueel op de voet zijn aangemeten. Voor het vervaardigen van deze podotherapeutische zolen wordt er gewerkt met CAD CAM technieken waarmee de voet volledig tweedimensionaal of driedimensionaal in kaart kan worden gebracht en na het modelleren volgens het behandelplan kan worden gefreesd. Ondanks het computergestuurde maakproces is er nog een groot gedeelte handwerk. Er wordt gekozen voor materialen die passen bij het doel van de zolen en zijn van hoge kwaliteit. Net als alle andere podotherapeutische interventies is het een therapie, die regelmatig moet worden gecontroleerd en zo nodig worden bijgesteld. Lees hier de gebruiksaanwijzing die u krijgt bij uw podotherapeutische zolen.

CORRIGERENDE PODOTHERAPEUTISCHE ZOLEN

In corrigerende podotherapeutische zolen worden specifieke elementen geplaatst die de voeten op elk moment in de afwikkeling corrigeren en/ of compenseren. De vorm, de plaats, de hoogte en de eigenschappen van het materiaal van het element worden bepaald aan de hand van het uitgevoerde podotherapeutisch onderzoek.

PROPRIOCEPTIEVE PODOTHERAPEUTISCHE ZOLEN

Bij podotherapeutische proprioceptieve zolen worden specifieke elementen geplaatst die de voet proprioceptief beïnvloeden waardoor houdingsveranderingen in voet, knie, heup en rug teweeggebracht kunnen worden. Deze zolen zijn relatief dun, waardoor zij makkelijk in confectieschoenen kunnen worden gedragen.

CONSOLIDERENDE PODOTHERAPEUTISCHE ZOLEN

Bij patiënten met diabetes mellitus, reuma, risicovoeten of rigide voeten kan het nodig zijn de voet verder te ondersteunen of drukplekken drukvrij te leggen. Consoliderende podotherapeutische zolen kunnen dit bewerkstelligen. Deze zolen zijn relatief dik vergeleken met de bovenstaande podotherapeutische zolen, maar zijn net als de andere soorten, licht van gewicht. Ze kunnen worden gedragen in hiervoor geschikt confectieschoeisel of op maat worden gemaakt in semi-orthopedische schoenen.

COMBINATIE

Bij de keuze van een podotherapeutische therapie in de vorm van podotherapeutische zolen heeft de podotherapeut alle mogelijke therapievormen tot zijn beschikking en wordt er in veel gevallen een combinatie gemaakt van bovenstaande therapieën. Daarnaast is deze interventie goed te combineren met andere podotherapeutische therapieën.
 

CUSTOMFORCE - FIETSZOLEN

customFORCE is de ultieme podotherapeutische interventie voor fietsers. De zolen zorgen er voor dat u optimaal op de fiets zit met een maximale krachtoverbrenging. In het bewegingspatroon van een fietser neemt de voet de belangrijkste plaats in. De beweeglijkheid van de voet, de plaatsing van de voet op het pedaal en de (hyper-)mobiliteit van de grote teen zijn van invloed op de zijdelingse bewegingen van de knie. De customFORCE kan deze zijdelingse bewegingen positief beïnvloeden.

TEENORTHESE

Teenortheses kunnen in allerlei vormen worden gemaakt, waarbij het doel wordt bepaald na onderzoek. We maken een protectieve teenorthese, een corrigerende teenorthese of een combinatie van beide. Lees hier de gebruiksaanwijzing die u krijgt bij uw teenorthese.

PROTECTIEVE TEENORTHESE

Een protectieve teenorthese wordt gemaakt van siliconen. Afhankelijk van de te beschermen plaats wordt de vorm en het soort siliconen gekozen. De protectieve teenorthese neemt weinig ruimte in in de schoen. De orthese kan gedragen worden in verschillende modellen confectieschoenen, maar ook in(semi)orthopedische schoenen heeft hij een duidelijke meerwaarde.

Indicaties

 • likdoorns en eelt op de tenen of teentoppen
 • overdruk op de tenen
 • knobbels op de tenen
 • hallux abducto valgus
 • knobbels aan de zijkant van de voet

CORRIGERENDE TEENORTHESE

Een corrigerende teenorthese wordt gemaakt van siliconen. Afhankelijk van de stand en functie van de te corrigeren teen of tenen wordt de vorm bepaald en de soort siliconen gekozen. De teenorthese neemt weinig ruimte in in de schoen. De orthese kan gedragen worden in verschillende modellen confectieschoenen, maar ook in (semi)orthopedische schoenen kan deze een duidelijke meerwaarde hebben. Wanneer de teen is gecorrigeerd of de teenstand om een andere reden veranderd dan kan de orthese worden aangepast door hem aan te bouwen of er wat af te slijpen.

Indicaties

 • hamertenen
 • klauwtenen
 • over elkaar liggende tenen
 • hallux abducto valgus
 • krom staande kleine teen
 • zenuwpijn in de voorvoet

COMBINATIE

Na onderzoek van de voet wordt het behandelplan bepaald. Siliconen geeft veel mogelijkheden om vele vormen teenortheses te maken. Combinaties van protectieve en corrigerende teenortheses worden regelmatig toegepast.

TEENPROTHESE

Wanneer er één of meerdere tenen missen, kan een teenprothese gemaakt worden om deformatie van de voet en daarmee het ontstaan van drukplekken met alle gevolgen van dien, te voorkomen. De teenprothese kan worden gedragen in confectieschoenen, maar ook in (semi)orthopedische schoenen. Een teenprothese wordt gemaakt van siliconen en kan in vele verschillende vormen gemaakt worden. De plaats van de amputatie, de voetfunctie en de voetvorm bepalen de uiteindelijke vorm. Lees hier de gebruiksaanwijzing die u krijgt bij uw teenprothese.

Indicaties

 • amputatie van één of meer tenen als gevolg van een trauma
 • amputatie als complicatie bij vaatproblemen, diabetes mellitus of reumatoïde artritis
 • post-operatief

NAGELBEUGEL

Met een nagelbeugel kan de vorm van de nagel gecorrigeerd worden. We werken met de nagelbeugel volgens de Ross Fraser methode. De methode is toepasbaar op elke nagel, groot en klein en voor elke vorm geschikt. De nagelbeugel is maximaal 0,5 mm dik en kan in elke schoen en onder alle omstandigheden worden gedragen. De nagelbeugel zorgt voor vrijwel directe pijnvermindering. De nagelbeugel heeft één of meerdere omega’s die in spanning en breedte gereguleerd kunnen worden. De vorm wordt bepaald door de vorm van de nagel en het doel van de therapie. De nagelbeugel kan unilateraal of bilateraal geplaatst worden. De nagelbeugel wordt met een te bepalen spanning op de nagelplaat bevestigd. Zonder spanning werkt de beugel preventief om recidiverende klachten te voorkomen. Bij veel spanning wordt de nagelplaat sterk gecorrigeerd om een juiste, acceptabele vorm van de nagelplaat te krijgen en om klachten te reduceren. Nadat de beugel op de nagel is geplaatst wordt deze vastgezet met een gel. De nagelbeugel zit vast op de nagelplaat en ‘groeit’ met de nagel mee. Op het moment dat de nagel geknipt moet worden, wordt de nagelbeugel eraf gehaald en opnieuw met de juiste spanning op de nagelplaat gezet. Deze behandeling herhaalt zich totdat de gewenste nagelvorm is bereikt. Een nagel groeit relatief langzaam, waardoor de nagelbeugel vaak langere tijd wordt toegepast. De pijn is wel snel verdwenen.

Indicaties

 • ingegroeide nagel
 • eelt in de nagelranden
 • kromgroeiende nagel
 • nietjes nagel
 • overdruk door de nagel in de nagelranden
 
VERBANDTHERAPIEËN

Wrijving en druk kunnen pijn veroorzaken. Om overdruk en wrijving direct te minimaliseren wordt een verbandtherapie toegepast. De podotherapeut kan kiezen uit verschillende materialen met ieder hun specifieke eigenschappen en toepassingen. De verbandtherapie wordt op de huid of in de schoen geplakt.

DRUKVERDELENDE VERBANDTHERAPIE

Wanneer druk direct moet worden opgeheven kan dit met een drukverdelende verbandtherapie. Dit verband heeft een hypoallergene plaklaag die op de huid of in de schoen wordt geplakt. Een eventuele wond wordt afgedekt met een wondbedekker en het verband wordt afgeplakt om het goed op zijn plaats te houden. Ook wordt de verbandtherapie regelmatig toegepast als een voorlopige drukverdeling voor directe pijnontlasting bij eelt en likdoorns of om de voet in afwikkeling en stand direct te beïnvloeden. Zodoende kan onderzocht worden of de gewijzigde stand pijnverlichting geeft alvorens over te gaan naar een definitieve therapie.

WRIJVINGSOPHEFFENDE VERBANDTHERAPIE

Wanneer wrijving moet worden opgeheven dan kan dit met een verbandtherapie die op de huid wordt geplakt met een hypoallergene plaklaag. Dit verband functioneert als een tweede huid waardoor wrijving wordt geminimaliseerd. Het verband dient zoveel mogelijk droog te blijven, maar wanneer het nat is geworden na het douchen kan het worden drooggedept zonder dat dit de functionaliteit verminderd.

COMBINATIE

Wanneer druk en wrijving beide moeten worden aangepakt dan wordt de drukverdelende verbandtherapie gecombineerd met de wrijvingsopheffende verbandtherapie.

 
TAPING

We kunnen een taping toepassen om snel pijnverlichting, stabiliteit of correctie te bereiken. Er kan gekozen worden uit verschillende soorten tape die op verschillende manieren kunnen worden aangelegd.

IMMOBILISERENDE TAPING

Deze taping wordt toegepast om gewrichten te immobiliseren, steun te bieden en weke delen rust te geven. De gebruikte tape is sterk klevend en kan één week tot twee weken gedragen worden. Na deze periode volgt er een controle waarbij de voet opnieuw wordt onderzocht. Aan de hand van de bevindingen in het onderzoek wordt bepaald of een vervolginterventie nodig is.

MEDICAL TAPING

Medical tape is een hypoallergene elastische tapesoort die toegepast kan worden om de spiertonus te reguleren, bloedcirculatie en lymfeafvoer te stimuleren, pijn te verminderen, de proprioceptie te stimuleren, de bewegingsrichting te corrigeren, de stabiliteit te vergroten en aangedane structuren sneller te laten herstellen. Medical tape kan één tot twee weken blijven zitten, na deze periode volgt opnieuw een onderzoek en wordt indien
nodig de eventuele vervolgbehandeling bepaald.

Indicaties

 • hypotone spieren
 • hypertone spieren
 • overbelasting
 • pijn
 • ontstekingen
 • bewegingsbeperkingen
 • verstoorde propriosensoriek
 • voetstandafwijking
 • oedeem
 • hydrops
 
MANUELE THERAPIE EN MOBILISEREN

MANUELE THERAPIE
Blokkades in de voet worden met behulp van manipulatietechnieken opgeheven. Bij manipulatietechnieken wordt er behandeld buiten de fysiologische bewegingsgrens van het gewricht. Deze interventie is een belangrijke ondersteuning van andere podotherapeutische therapieën, zoals taping of podotherapeutische zolen.

MOBILISEREN
Functionele of structurele beperkingen kunnen een factor zijn bij het ontwikkelen en in stand houden van klachten waardoor het biomechanisch functioneren van de voeten wordt beïnvloed. Met mobilisatietechnieken wordt binnen de natuurlijke fysiologische bewegingsgrens van het gewricht behandeld. Op deze manier worden blokkades opgeheven en kan een gewricht op zijn natuurlijke manier bewegen.

INSTRUMENTELE BEHANDELING

Een podotherapeut voert een instrumentele behandeling uit als er klachten zijn aan de huid of nagels, bij patiënten die hun voeten niet zelf kunnen verzorgen en wanneer een pedicurebehandeling niet meer toereikend is. Overmatige eeltvorming en likdoorns worden verwijderd. Nagels worden geknipt of dunner gefreesd, nagelranden worden schoongemaakt, wonden worden vrij gemaakt van eelt of andere onrechtmatigheden. Er wordt gebruik gemaakt van steriele instrumenten en een frees die 40.000 toeren per minuut maakt en waarbij, om te koelen, water wordt gebruikt. Bij een instrumentele behandeling wordt er tevens advies gegeven over voetverzorging.

Indicaties

 • Nagel- en huidaandoeningen
  Nagels worden geknipt en zo nodig dunner gefreesd. De nagelsranden worden schoongefreesd. De nagelsulcus kan worden getamponeerd om druk van de nagel in de sulcus te reduceren. Bij kloven worden de eeltranden verwijderd.
 • Eelt
  Eelt wordt veroorzaakt door wrijving. De overmatige eeltvorming wordt verwijderd met een steriel mesje en door frezen. Er wordt onderzocht of de oorzaak van de eeltvorming ligt in een verkeerde stand van de voeten of tenen of in de voetfunctie tijdens het lopen.
 • Likdoorns
  Een likdoorn wordt veroorzaakt door druk. Een likdoorn wordt verwijderd met een steriel mesje en een fisuurfrees. Het verwijderen van een likdoorn waar een zenuw of bloedvaatje bij zit kan pijnlijk zijn, zo nodig wordt de pijnplek drukvrij verbonden met vilt. Er wordt onderzocht of de oorzaak van de likdoorn ligt in een verkeerde stand van de voeten of tenen of in de voetfunctie tijdens het lopen.
 • Ingegroeide nagel
  Bij een ingegroeide nagel wordt de nagelsplinter verwijderd en de nagelrand getamponeerd met een ontstekingsremmend verbandmiddel en drukvrij verbonden waarna u direct zo goed als pijnvrij bent. De nagel zal worden begeleid tijdens de groei met een nagelbeugel of kunstnagel om recidief te voorkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek, naar idee van onze praktijk en waar wij aan hebben meegewerkt, blijkt dat een nagelbeugel wordt verkozen boven een wigexcisie.
 • Wratten
  Bij een wrat wordt eerst de bovenste laag verwijderd waarna deze caustisch wordt behandeld met een zuur of met salicylzuurzalf. De behandeling wordt om de 7 tot 14 dagen herhaald. Het aantal benodigde behandelingen is 6 tot 8 keer.
 • Schimmelnagels
  Pijnklachten van een schimmelnagel worden veroorzaakt door druk van de verdikte nagel. Medicamenteuze behandeling van de schimmelnagel kan aanzienlijk worden verbeterd door een instrumentele behandeling.
 • Wondbehandeling
  Beslag en eelt op en rond wonden kunnen met een podotherapeutische instrumentele behandeling secuur worden verwijderd wat de wondgenezing ten goede komt, waarna de wond drukvrij wordt verbonden.
 
WONDBEHANDELING

Als gevolg van het niet optimaal functioneren van de voeten of het dragen van slecht passend schoeisel of een combinatie hiervan kan er een wond op de voet, enkels of tenen ontstaan. Een groot risico voor het ontstaan van een wond is sensibele, motorische of autonome neuropathie en/of slechte bloedvaten. Het is van belang dat de oorzaak waardoor de wond is ontstaan wordt achterhaald en wordt aangepakt. Daarnaast moet de wond goed
verzorgd worden om infecties te voorkomen en de genezing zo goed mogelijk te laten verlopen.

INSTRUMENTELE BEHANDELING BIJ WONDEN

Voetwonden kunnen slecht genezen als wondbeslag of eeltvorming de genezing tegenhoudt. Door middel van een instrumentele behandeling kan de podotherapeut onrechtmatigheden verwijderen.

DRUKVERDELENDE THERAPIE BIJ WONDEN

Ook voeten met een wond worden doorgaans veel belast. Om de druk zo veel mogelijk van de wond af te halen wordt de wond drukvrij gelegd met een verbandtherapie van vilt. Daarnaast wordt er zo nodig een schoenmodificatie toegepast, een schoenadvies gegeven of een andere drukverdelende therapie toegepast.

OVERIGE THERAPIEËN BIJ WONDEN

Wanneer een podotherapeutische behandeling alleen niet meer toereikend is, dan wordt er contact opgenomen met de huisarts om te bespreken wat vervolgstappen kunnen zijn. Voor de hand liggende acties zijn het leveren van verbandschoenen of voorlopig orthopedisch schoeisel door de orthopedisch schoenmaker, het voorschrijven van een antibioticum door een (huis)arts en/ of het verwijzen van de patiënt naar een tweedelijns voetenpoli.

OEFENINGEN

Oefeningen kunnen worden meegegeven als podotherapeutische interventie, ter ondersteuning van een podotherapeutische interventie en ter preventie. Het adviseren van passende oefeningen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen er verschillende oefeningen gegeven worden ten behoeve van voet, enkel, knie, onderbeen en bovenbeen. Lees verder

SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN

Wanneer spieren of spiergroepen niet goed functioneren, zullen spierversterkende oefeningen worden geadviseerd. Deze oefeningen zijn vooral van belang als bepaalde spieren te zwak zijn in verhouding tot andere spieren. Door deze krachtsverschillen op te heffen wordt de kans op blessures kleiner en zullen bestaande blessures sneller herstellen of voorkomen worden. Spierversterkende oefeningen zorgen voor meer kracht en een goede stabiliteit rond de gewrichten.

REKOEFENINGEN

Rekoefeningen zijn een goede manier om leniger te worden en zo blessurerisico te verminderen en eventuele bestaande blessures sneller te laten herstellen. Bovendien kunnen rekoefeningen ook resulteren in een toename van kracht, doordat elastische pezen beter gebruik kunnen maken van het reactief vermogen van een spier. Er zijn verschillende manieren om te rekken. De twee methodes die het meest worden toegepast zijn statisch rekken en dynamisch rekken. Bij statisch rekken wordt de spier langzaam en voorzichtig op rek gebracht tot in de uiterste stand. Deze wordt vervolgens in deze positie gedurende een aantal seconden vastgehouden. Bij dynamisch rekken wordt de spier al verend op lengte gebracht. Rekoefeningen verminderen stijfheid en spanning van de spieren. Het regelmatig passief stretchen van collageen weefsel kan bijdragen aan een grotere mobiliteit.

 
PROPODO MAATSLIPPERS

In situaties waarin orthopedisch schoeisel ongewenst of onmogelijk is biedt de Propodo maatslipper een goed alternatief. De maatslipper is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet of nauwelijks op blote voeten kunnen lopen. Deze slippers kunnen ook tijdens het douchen, bij het zwembad en in de sauna gedragen worden. Voor veel mensen is staand douchen, ’s nachts snel naar de wc en een zwembadbezoek al lang niet meer mogelijk en is de
Propodo maatslipper een uitkomst. Het bovenwerk is van neopreen dat rekt waardoor geen drukplekken worden veroorzaakt. Het bovenwerk is op een door Podotherapie Oost-Nederland gepatenteerde maakwijze vastgezet met de Propododop. Op deze manier kan het bovenwerk eenvoudig worden losgemaakt van het onderwerk waardoor aanpassingen kunnen worden gedaan aan het onderwerk van de maatslipper en het bovenwerk kan eenvoudig worden vervangen. Lees meer

 
PROPODO LEREN SLIPPER

Voor patiënten die hun podotherapeutische zolen niet kunnen missen in situaties dat schoenen dragen niet wenselijk is, kunnen de podotherapeutische zolen worden verwerkt in slippers. Het bovenwerk van de maatslipper kan worden vastgezet met de Propododop waardoor aanpassingen eenvoudig uit te voeren zijn. Het model en de kleur kan door de patiënt worden uitgekozen, waardoor er een volledig individueel gemaakte slipper wordt gemaakt. Lees meer

 
PROPODO MAATPANTOFFELS

Uw podotherapeutische zolen worden verwerkt in pantoffels. U krijgt lekker warme voeten met onze schapenvacht pantoffels. De schapenvacht pantoffels zijn gemaakt van zeer hoge kwaliteit schapenvacht van schapen die kleinschalig zijn gehouden. De schapenvacht is een zuiver natuurproduct en is ademend.

U kunt kiezen uit twee verstelbare modellen waarin uw podotherapeutische zolen verwerkt worden. Zo heeft u maatpantoffels die doen wat goed is voor uw voeten in combinatie met de heerlijke warmte en het zachte gevoel van de schapenvacht. Lees meer

 
ORTHOPEDISCH MAATSCHOEISEL

Wanneer een voetprobleem niet meer op te lossen is in confectieschoenen kan het noodzakelijk zijn een schoenaanpassing of een maatschoen aan te meten. Wij hebben nauwe samenwerking met orthopedisch schoenmakers, zodat we gezamenlijk tot een ultieme oplossing kunnen komen.

Indicaties

 • voeten waarbij podotherapeutische therapieën alleen niet volledig voldoen
 • voeten die niet meer in confectieschoenen passen of functioneren

Maatschoenen zijn in deze gevallen een oplossing. Vorm en functie worden in overleg met alle betrokkenen bepaald. Dit kunnen oplossingen zijn in de vorm van verbandschoenen, orthopedische schoenaanpassingen aan confectieschoeisel, semi-orthopedisch schoeisel of individueel aangemeten orthopedische maatschoenen.

ADVIES

Schoenadvies
Regelmatig hebben patiënten voetklachten door het dragen van schoeisel dat niet passend is bij hun voeten. De podotherapeut geeft een passend schoenadvies waarbij rekening wordt gehouden met de voetvorm, de voetlengte, de balomvang, de voetfunctie, de voetstand, de klacht, de hulpvraag, maar ook de omstandigheden waarin de schoenen worden gedragen. Een vrijetijdsschoen is niet te vergelijken met een werkschoen of een sportschoen. Lees verder

Voetverzorgingsadvies
Het is belangrijk om de voeten goed te verzorgen. Zorgvuldig wassen en vooral goed afdrogen tussen de tenen wordt soms vergeten. Door de patiënt te wijzen op het belang van een goede voetverzorging worden risicofactoren en complicaties sneller opgemerkt. Vaak is dagelijks controleren op drukplekken, roodheid, zwelling of warmte voldoende. Ook een goede voetverzorging door pedicure of instrumentele behandeling door de
podotherapeut kan worden geadviseerd. Lees verder


PREVENTIE

Voetklachten of het erger worden van voetklachten kunnen in verschillende gevallen worden voorkomen. Wanneer u alert bent bij pijn, een beperking of een uiterlijke verandering van de voeten dan kunt u al veel zelf doen om de klacht op te lossen. We geven u graag een passend advies!