Kindervoeten staan naar binnen!

Veel kindervoeten staan naar binnen. Er worden in de gezondheidszorg verschillende adviezen gegeven hoe hiermee moet worden omgegaan. Het is niet nieuw dat het naar binnen staan van kindervoeten tot op een bepaalde leeftijd normaal is en dat een bepaald mate van naar binnen staan normaal blijft, waardoor behandeling niet nodig is als er geen klachten zijn.

Uit een recent grootschalig onderzoek is de normale voetstand vastgesteld bij kinderen tussen de 3 en 15 jaar. De voetstand werd vastgesteld met de Foot Posture Index (FPI). Uit dit onderzoek blijkt een gemiddelde FPI score van +4, wat duidt op een valgusstand. De valgusstand wordt minder naar mate kinderen ouder worden, maar dit gaat niet lineair.

Het artikel is na te lezen via https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023341

Kindervoeten staan naar binnen!