DIABETESPODOTHERAPIE

  Goede voetzorg voorkomt veel problemen!
 Diabetespodotherapie

Diabetes mellitus komt heel veel voor. 1,2 miljoen mensen hebben diabetes. Naar verwachting zijn in 2030 ongeveer 30% van de bevolking gediagnosticeerd met diabetes! Ongeveer 25% van de diabetespatiënten krijgt te maken met een diabetische voet. 15% van deze mensen krijgt te maken met een amputatie...

Wat is een diabetische voet?
Bij diabetes kan door vernauwing van de bloedvaten (angiopathie) het bloed minder goed door je benen en voeten stromen. Bij onvoldoende bloedtoevoer is de kans groter dat wonden niet genezen, de wondgenezing is (sterk) vertraagd. Door beschadiging van zenuwen (neuropathie) wordt pijn en druk minder goed gevoeld. Hierdoor kan je ongemerkt doorlopen met drukplekken of wondjes. Deze wonden kunnen vervolgens een gevaar vormen voor je algehele gezondheid.

Tijdig opsporen van risicoplekken
Bij mensen met diabetes is het erg belangrijk dat wij de conditie van de voeten in de gaten houden. Bij een verkeerde stand van je voet, verminderde mobiliteit of verkeerd looppatroon, kan er een verhoogde druk onder je voeten ontstaan. Daarnaast kan het zijn dat door zenuwbeschadiging de tenen gaan klauwen om meer houvast te krijgen waardoor er druk bovenop of onder de tenen ontstaat. Hierdoor of door andere omstandigheden kan je last krijgen van overmatige eeltvorming of likdoorns. Ook roodheid, kloven en verdikte (schimmel-)nagels zijn risicoplekken op je voet.

Wat doet de podotherapeut?
De podotherapeut is het aanspreekpunt voor de totale preventieve voetzorg inclusief de medisch noodzakelijke zorg in de vorm van een voetbehandeling die de pedicure kan geven. De podotherapeut zal in het onderzoek een aantal vragen stellen, waarna er verschillende onderzoeken en testen worden afgenomen om een algehele indruk van je gezondheid en conditie van je voeten in te schatten. Het is van groot belang een goed behandelplan op te stellen om wonden te voorkomen. Onze behandelingsmogelijkheden zijn:

BEHANDELING
Goede voorlichting en advies
Wij zullen uitleg geven over de conditie van je voeten, zelfzorg, voetverzorging, schoenen en eventuele noodzakelijke hulpmiddelen om je voeten te beschermen.  Klik hier voor tips en adviezen bij voetverzorging van risicovoeten.

Teenorthese
Bij een afwijkende stand van de tenen kunnen pijnlijke drukplekken, eeltvorming, likdoorns en wondjes ontstaan. Met een beschermende teenorthese kunnen de drukplekken worden ontlast. Als er nog mogelijkheden zijn om de tenen te corrigeren dan zal er een  een corrigerende teenorthese worden gemaakt. Ook kan er een combinatie worden gemaakt van een beschermende en corrigerende teenorthese.

Instrumentele behandeling
Bij aanwezigheid van verdikte nagels, kromme nagels, eelt en likdoorns worden deze bijgewerkt en verwijderd. Deze behandeling kan worden uitgevoerd door één van onze podotherapeuten of door de pedicure. Klik hier voor meer informatie over hoe deze voetzorg is geregeld.

Nagelbeugel
Bij diabetes mellitus komen vaak nagelveranderingen voor. Bij een nagelvorm die overdruk veroorzaakt door een verkeerde vorm kan een nagelbeugel worden geplaatst. De nagelplaat wordt hiermee gecorrigeerd, waardoor de druk wordt verminderd.

Podotherapeutische zolen
Pijnklachten in de voeten komt vaak door verandering in stand en functie van de voeten. Het beschermende vetweefsel onder de voeten wordt minder, de voeten worden stijver en er ontstaan meer drukplekken. Podotherapeutische zolen ondersteunen de voeten op de juiste manier, corrigeren de voeten waar het kan en zorgen voor een betere drukverdeling om zo de drukplekken te ontlasten.  

Schoenadvies
We kijken naar je schoenen en geven hierbij een gericht schoenadvies passend bij jouw situatie. Als het gevoel in de voeten niet meer aanwezig is, is het erg belangrijk om een goed passende schoen te dragen. Als de schoen te klein is of een naad aan de binnenkant irriteert en je voelt dit niet dan loop je hiermee door, loop je de huid kapot en kan er een wond ontstaan. Wanneer het lastig wordt om goed passende schoenen te kopen, doordat de voetvormen functie zijn veranderd dan hebben we nauwe samenwerkingen met verschillende schoenmakers om goed passende schoenen aan te meten. Dit gaat goed samen met onze podotherapeutische behandelingen.

Sims classificatie - zorgprofiel
Je huisarts, internist, specialist ouderengeneeskunde, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner constateert of er sprake is van een laag, gemiddeld of hoog risico op een wond. Dit wordt vastgesteld in een Sims classificatie met een bijbehorende zorgprofiel. Een zorgprofiel is een zorgzwaarte pakket dat gerelateerd is aan de risico’s die je loopt op het krijgen van wonden.  Als je een verwijzing hebt gekregen van je diabetesbehandelaar wordt er een afspraak gemaakt bij de podotherapeut. De podotherapeut zal na het eerste onderzoek een behandelplan maken en stemt dit af.

Kosten en vergoedingen
Je persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw diabetische voetzorg vanuit de basisverzekering. Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed of is er geen vergoeding. De vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering. Onder de vergoeding vanuit de basisverzekering valt medisch noodzakelijke, preventieve voetzorg zoals een voetgericht onderzoek, controles en medisch noodzakelijke voetbehandelingen. Deze voetbehandelingen wordt uitgevoerd door de podotherapeut of pedicure. De vergoeding van de pedicure kan alleen worden toegekend als de pedicure een samenwerkingsovereenkomst heeft met de podotherapeut. De podotherapeut stelt in het individueel opgesteld behandelplan vast hoeveel voetbehandelingen er noodzakelijk zijn.  Dit verschilt per persoon. De pedicure declareert deze behandeling bij de podotherapeut. Persoonlijke verzorging is niet-medische noodzakelijke zorg, ook wel cosmetische zorg genoemd, valt niet onder de basisverzekering. Deze vergoeding uit de basis verzekering heeft geen invloed op uw eigen risico.

Let op!
Krijg je een behandeling van een pedicure en is er geen verwijzing van je diabetesbehandelaar, is er geen persoonlijk behandelplan of heeft de pedicure geen samenwerkingsovereenkomst met de podotherapeut? Dan zal je behandeling niet worden vergoed uit de basisverzekering.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering
Hulpmiddelen zoals podotherapeutische zolen, teenortheses, nagelbeugels en verbandtherapieën wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen worden gedeclareerd bij je aanvullende verzekering. Kijk in je polis naar de hoogte van de vergoeding.