WAT IS PODOTHERAPIE?

 

Wat is podotherapie?

De podotherapeut is dé specialist in de voetengezondheidszorg en onderscheid zich onder andere van overige voetenberoepen door zijn hbo opleiding waardoor een podotherapeut een allround voetonderzoeker en -behandelaar is en podotherapie is beschreven in artikel 34 van de Wet BIG. Het vervaardigen van voetgerelateerde hulpmiddelen wordt door veel disciplines gedaan, maar de voetdiagnostiek hieraan voorafgaand is cruciaal voor het wel of niet behalen van het behandeldoel. De podotherapeut heeft dan ook alle kennis in huis om de juiste podotherapeutische diagnose te stellen.


DIRECT TOEGANKELIJK OF EEN VERWIJZING?

U kunt bij ons terecht met, maar ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Komt u zonder verwijzing voor een onderzoek in onze praktijk dan wordt er een ''rode vlaggen'' screening afgenomen om te kunnen bepalen of u toch niet eerst naar uw huisarts zou moeten gaan. 

Heeft uw wel een verwijzing op papier, neemt u deze dan mee naar uw afspraak. Er kan ook digitaal naar ons worden verwezen, bijvoorbeeld via ZorgDomein. 


WEGWIJS IN VOETENLAND

Er zijn verschillende mensen actief in de voetengezondheidszorg. Het verschil zit hem in opleiding en niveau. Podotherapie is het enige wettelijk erkende paramedische voetenberoep in tegenstelling tot andere mensen actief op dit gebied. Jammer genoeg zijn niet alle beroepen trots op hun eigen vakgebied en laten het lijken of zij podotherapie bieden. Heeft u podotherapie nodig dan kunt u het best naar een podotherapeut gaan.

In een brief van Minister Schippers aan de Tweede Kamer fracties uit september 2016 beschrijft zij ook de positie van de podotherapeut:
“Het uitvoeren van curatieve handelingen in de voetzorg is voorbehouden aan de podotherapeut. Daarom is dit beroep opgenomen in artikel 34 van de Wet BIG. Alle andere voetverzorgers zoals de podoloog, medisch pedicure, pedicure met aantekening (diabetisch, reumatisch en/of oncologisch) en de paramedisch chiropodist mogen zich uitsluitend richten op verzorging en/of preventie”

En: “De podotherapeut stelt het behandelplan op en die kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een medische pedicure of een pedicure met aantekening (diabetisch, reumatisch en/of oncologisch).“ 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is blij met deze verklaring van de minister en ziet deze uitspraak ook als steun van het ingezette beleid: professioneel leiderschap en samenwerken met alle beroepsgroepen in de voetengezondheidszorg.

 

Wat is podotherapie?

 


NEDERLANDSE VERENIGING VAN PODOTHERAPEUTEN

Alle podotherapeuten van Podotherapie Oost-Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Onze vereniging behartigd de belangen van alle podotherapeuten en hun patiënten. 

Opleiding podotherapie 
OPLEIDING PODOTHERAPIE

Een mooi beroep met toekomstperspectief!

Podotherapie is een sinds 1982 wettelijk erkend paramedisch beroep. Alleen diegene die de Hbo-opleiding voor podotherapie aan de Fontys hogescholen in Eindhoven of de Saxion Hogeschool Enschede met succes heeft afgesloten mag zich podotherapeut noemen. Podotherapeuten zijn verspreid door Nederland gevestigd.

Podotherapie Oost-Nederland vindt het opleiden van goede podotherapeuten belangrijk. Jan Laarhuis, nu gepensioneerd, is initiatiefnemer geweest in het starten van de tweede opleiding voor podotherapie in Nederland op Saxion Hogeschool in Enschede. Zijn hart lag bij de basis van een goede behandeling van voet- en houdingsklachten. Hij heeft die reden studenten op de interne leerwerkplaats op de opleiding podotherapie van Saxion begeleid. Walijne Schoenmaker is sinds de start van de opleiding in 2002 betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding en heeft toekomstige podotherapeuten bijna 15 jaar les gegeven in podotherapie gerelateerde vakken. Juist omdat we onze manier van werken willen uitdragen aan nieuwe collega''s zult u in onze praktijk regelmatig stagiaires van de opleiding tegen komen. Voelt het voor u niet prettig dat een student de behandeling uitvoert of bij uw behandeling aanwezig is, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. We zullen hier direct op inspelen.

Geïnteresseerd in het volgen van de opleiding podotherapie? Kijk voor meer informatie op www.saxion.nl